Kwaliteit

Kwaliteit van zorg is erg belangrijk. De NVL heeft voor haar leden kwaliteitseisen gesteld waaraan wij als leden moeten voldoen. In de volgende subpaginas lees je hierover. Het is mijn streven om hieraan te voldoen. Kwaliteit vind ik zelf erg belangrijk. Middels een enquete wil ik mijn kwaliteit waarborgen en zou het zeker op prijs stellen wanneer mijn clienten deze invullen. Zo kan ik aanpassingen maken waar nodig. Alvast bedankt voor de medewerking hieraan.